Disclaimer
Taxibedrijf OpWeg heeft aan de samenstelling van de website veel aandacht en zorg besteed.  Wij, alsmede een ieder die zijn of haar medewerking verleend heeft bij de totstandkoming van de website, kunnen echter geen enkele aansprakelijk-heid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de website.

Er kunnen geen rechten aan de website worden ontleend.  Wij verwerpen de aansprakelijkheid voor gevolgen die direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten conform de inhoud van de website.

Wanneer er, onbewust, met auteursrecht beschermde afbeeldingen, filmpjes of audiofragmenten op deze website opgenomen zijn dient u dit aan ons kenbaar te maken waarna wij per omgaande het bewuste item van onze site zullen verwijderen.  Voor doorgelinkte zaken dient u daarvoor de bron te benaderen.

Wanneer er, onbewust, eigen of toegeleverd fotomateriaal op de website geplaatst wordt waarop klanten of passanten, al dan niet op foto's van derden, vastgelegd zijn die hiervoor geen toestemming hebben verleend of bezwaar hebben tegen plaatsing op onze site, dienen dit kenbaar te maken waarna we de bewuste foto van de website zullen verwijderen.

Het gebruik van op de website vermelde e-mailadressen is uitsluitend toegestaan voor het persoonlijk in contact komen met onze medewerkers en wij verbieden nadrukkelijk het gebruik daarvan voor het doen van mailings en het opnemen daarvan in mailinglijsten, met welk doel dan ook.

Alle rechten zijn voorbehouden. Teksten en afbeeldingen van de website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Taxibedrijf OpWeg'.
'Taxibedrijf OpWeg' behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de inhoud van de website te verbeteren, aan te passen of te wijzigen.
2016-2019 (C) Taxibedrijf OpWeg
2016-2018 (C) Taxibedrijf OpWeg